Our Facilities and Services > Facilities > IMPACT Exhibition Center

IMPACT Exhibition Center

IMPACT Exhibition Center

ศูนย์แสดงสินค้า ประกอบด้วย 8 อาคาร ที่สามารถเลือกใช้ ได้ตามความเหมาะสมด้วยพื้นที่ 47,000 ตารางเมตร และสามารถใช้ประโยชน์ ได้ถึง 13 ห้องประชุม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัย เพื่อการจัดนิทรรศการ และการประชุมในระดับสากล โดยศูนย์แสดงสินค้านี้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมในทุกขนาดของการจัดงาน เชิญพบกับความโดดเด่นของศูนย์การจัดงานดังนี้

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-8
ในแต่ละอาคารมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร และสามารถปรับเป็นอาคารจัดงานใหญ่ที่กว้างขวางปราศจากเสา และสิ่งกีดขวาง เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดงานรวมถึง 20,000 ตารางเมตร พร้อมความสะดวกกับ 4 ช่องทางเข้าส่วนจัดงานซึ่งมีความกว้างถึง 8 เมตร และความแข็งแรงของพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2 ตัน ต่อ ตารางเมตร เพดานสูง 21 เมตร พร้อมรับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ใช้แขวนได้ถึง 2.5 ตัน ต่อจุด อีกทั้งระบบสื่อสารสายตรงที่สามารถเชื่อมต่อได้ในทุก ๆ 9 เมตรของพื้นที่ ระบบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ โดยห้องจัดงานนี้ยังพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยจุดลงทะเบียนถาวรที่จัดวาง อย่างลงตัว และสำนักงานควบคุมระบบ เพื่อความเรียบร้อยในการจัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9-12
อาคารนี้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 27,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นอาคารจัดงานย่อยได้ในพื้นที่ 13,500 ตารางเมตร (สำหรับอาคาร 9/10 หรือ 11/12) พร้องสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่นเดียวกับอาคาร 5-8 และความนำสมัยเพื่อความสมบรูณ์แบบในการจัดงาน อาทิ ความสะดวกในการขนส่ง และการนำอุปกรณ์เข้ามายังพื้นที่จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถจัดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษตามความเหมาะสมในแต่ละการจัดงาน ฉากกั้นใสในพื้นที่ควบคุมระบบ ซึ่งทำให้สามารถเห็นบริเวณบริเวณจัดงาน อีกทั้งจุดลงทะเบียนที่จัดวางไว้อย่างถาวรเพื่อให้การต้อนรับ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย

ห้องฟีนิกซ์ - ห้องประชุมตั้งอยู่ในพื้นที่จัดงานถัดจากอาคาร 9-12 ด้วยการออกแบบตกแต่งในลักษณะศิลปะไทยร่วมสมัยกับพื้นที่ใช้สอยกว้างกว่า 1,100 ตารางเมตร อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมย่อยได้ถึง 6 ห้องประชุม (อ่านต่อ)

ห้องแอมเบอร์ - ห้องจัดงานขนาดเล็ก ที่ออกแบบตกแต่งโดยได้แรงบันดาลใจมาจากจักรวาล เสมือนหนึ่งในความมืดมิดนั้นจะยังมีแสงสว่างของหมู่ดาวอยู่ทุกแห่งหนเปล่งแสงสว่างไม่รู้จบ มีทั้งหมดจำนวน 3 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ราว 300 ตารางเมตร สามารถเปิดผนังเชื่อมพื้นที่ต่อกัน 2 ห้อง สำหรับเลือกจัดงาน (อ่านต่อ)

ห้องวีนัส - ห้องจัดงานขนาดเล็ก ทั้งหมดรวม 4 ห้อง มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยการออกแบบทั้งโครงสร้างและการตกแต่งให้มีส่วนโค้งเว้าเสมือนจักรวาล ฝ้า ผนัง พรม ที่เห็นเป็นดวงดาวสร้างความดึงดูดใจ สามารถเปิดผนังกั้นเพื่อเชื่อมพื้นที่ถึงกันได้ระหว่าง 2 ห้อง รับรองผู้ร่วมงานได้ตั้งแต่ 100-300 ท่าน เหมาะสำหรับ (อ่านต่อ)