Our Facilities and Services > Facilities > Outdoor Events Space

Outdoor Events Space
แอ็คทีฟ สแควร์ - พื้นที่กว้างในการจัดงานกลางแจ้งกว่า 19,000 ตารางเมตร ซึ่งเหมาะในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมต่าง ๆ  (อ่านต่อ)
ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี - พื้นที่กว่า 150,000 ตารางเมตร กลางแจ้งสวยสง่างามด้วยฉากสุดอลังการของทะเลสาบ ซึ่งเหมาะกับการจัดงานกลางแจ้งในรูปแบบที่แปลกใหม่ โดยสามารถใช้พื้นที่นี้ในการจัดงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน  (อ่านต่อ)